พิธีกรรมที่ถูกต้องที่สุด

พิธีกรรมที่ถูกต้องจึงจะรวย

พิธีกรรมไม่ถูกต้องจะมีโทษ

คลิกเพื่ออ่านเรื่องพิธีกรรมที่ถูกต้อง

คลิกลิงค์ที่ 1

คลิกลิ้งค์ที่ 2

 • พิธีกรรมที่ถูกต้อง

  พิธีกรรมที่ถูกต้องย่อมยังผลสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
  ความร่ำรวย และประสบแต่สิ่งดีๆให้แก่เจ้าของสถานที่นั้นๆ เป็นอันมาก

 • พิธีกรรมที่ไม่ถูกต้อง

  พิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องย่อมยังผลให้มีแต่โทษภัยทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดให้กับเจ้าของสถานที่นั้นๆ

 • การเชิญผู้ประกอบพิธีที่ไม่รู้จริง

  การเชิญผู้ไม่รู้จริงมาประกอบพิธีแบบสะเปะสะปะ เจ้าภาพย่อมประสบแต่ความทุกขืและความเดือดร้อนใจอยู่ร่ำไป

การแก้ไขอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการเชิญผู้ที่ไม่รู้จริงไปประกอบพิธี

หากท่านสงสัยในว่าศาลที่บ้าน หรือสำนักงาน หรือห้างร้าน หรือบริษัทของท่าน ว่าตั้งถูกหรือผิดประการใด 

ท่านสามารถโทรสอบถามพราหมณ์ ได้ที่ 089-5893139