การประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้อง

พิธีกรรมตั้งศาลที่ถูกต้องย่อมส่งผลในทางดีเจริญรุ่งเรือง

พิธีกรรมตั้งศาลที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลในทางที่ไม่ดี

 

 • พิธีกรรมที่ถูกต้องย่อมส่งผลดี

  พิธีกรรมที่ถูกต้องย่อมยังผลสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
  ความร่ำรวย และประสบแต่สิ่งดีๆให้แก่เจ้าของบ้าน หรือสถานที่ประกอบการในสถานที่นั้นๆ

 • พิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลไม่ดี

  พิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องย่อมยังผลไม่ดีและอุปัทวะต่างๆให้กับเจ้าของบ้านและสถานที่ประกอบในสถานที่นั้นๆ

 • การเชิญผู้ประกอบพิธีที่ไม่รู้จริง

  การเชิญผู้ไม่รู้จริงหรือรู้เพียงงูๆปลาๆมาประกอบพิธีแบบสะเปะสะปะ เจ้าภาพย่อมส่งผลในทางที่ไม่ดีประสบแต่อุปัทวะทั้งหลายและความเดือดร้อนใจอยู่ร่ำไป

การแก้ไขอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการเชิญผู้ที่ไม่รู้จริงไปประกอบพิธี

หากท่านสงสัยในว่าศาลที่บ้าน หรือสำนักงาน,ห้างร้าน,บริษัท,สถานที่ประกอบการนั้นๆของท่าน ว่าตั้งถูกหรือตั้งผิดประการใด 

 

ติดต่อสอบถามพราหมณ์แท้ในทุกเรื่องพิธีกรรมได้ตลอด 06.00 - 22.00 ของทุกวัน (หากกำลังประกอบพิธีจะไม่ได้รับสายให้ติดต่อทางไลน์หรือฝากข้อความติดต่อกลับ)
Gmail phram.net@gmail.com
(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร 089-589 3139 080-533 5929
(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาฝากข้อความให้โทรกลับ)

LINE ไอดี 0805335929 (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)
LINE@ @ten0262z (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)
(อ่านข้อความตลอดเมื่อว่าง สามารถส่งข้อความได้ตลอด 24 ชั่วโมง)